Privacyverklaring

Feel Welles is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://feelwelles.nl
Feel Welles
Muiderstraat 61
2652 DA Berkel en Rodenrijs
+31652549150

Linda Welles is eigenaar van Feel Welles. Zij is te bereiken via linda@feelwelles.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Feel Welles verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Feel Welles verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Feel Welles verwerkt:

 • Voor- en achternaam (als je je hebt aangemeld voor een cursus, training of workshop of voor de nieuwsbrief bent ingeschreven);
 • Adres, postcode en woonplaats (als je je hebt aangemeld voor een cursus, training of workshop);
 • E-mailadres (als je op de nieuwsbrief bent ingeschreven of je e-mailadres hebt doorgegeven bij het aanmelden voor een cursus, training of workshop);
 • Telefoonnummer (deze wordt enkel gebruikt om voor en tijdens de cursus, training of workshop waar je je voor hebt opgegeven met je te kunnen communiceren. Of via groeps en/of privé-berichten via WhatsApp in contact te blijven).
 • Eventueel aanvullende, medische gegevens indien je dit zelf belangrijk vindt om te vermelden. Deze velden zijn niet verplicht.
 • Bij het plaatsen van een reactie op een blog zijn het achterlaten van jouw gegevens niet verplicht. Een reactie wordt pas geplaatst na goedkeuring door Feel Welles.

Wanneer je je opgeeft voor een cursus, training of workshop, worden jouw voor- en achternaam en adresgegevens gebruikt om de factuur op te maken. De factuur wordt voor de duur van zeven jaar bewaard, conform de eis van de Belastingdienst.

Je gaat een overeenkomst met Feel Welles aan. Zonder jouw gegevens kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd. Feel Welles houdt een algemeen bestand met contactgegevens bij om je rondom jouw deelname aan een cursus, training, workshop of 1 op 1 sessie te kunnen bereiken. Jouw gegevens die zijn opgeslagen middels het digitaal aanmeldingsformulier worden voor de duur van een jaar bewaard. Daarna worden jouw gegevens verwijderd.

Hoe verwerkt Feel Welles bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

De website van Feel Welles heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Feel Welles kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Feel Welles raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Feel Welles zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Feel Welles via linda@feelwelles.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Tijdens de uitvoering van de diensten van Feel Welles worden regelmatig foto’s voor reclamedoeleinden op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Voordat er foto’s gemaakt worden zal er altijd om toestemming worden gevraagd of je ermee akkoord gaat dat er foto’s gemaakt worden en of deze gepubliceerd mogen worden.

Feel Welles verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw aanmelding of vraag
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Feel Welles
 • Als Feel Welles hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de administratie en belastingaangiftes.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Feel Welles bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Feel Welles hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Zolang je de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen bewaart Feel Welles je naam en e-mailadres in de database. Je kunt je altijd zelf via de link helemaal onderaan in iedere e-mail nieuwsbrief uitschrijven of je stuurt Feel Welles hiertoe een verzoek;
 • Feel Welles houdt een algemeen bestand met contactgegevens bij om je rondom jouw deelname aan een cursus, training of workshop te kunnen bereiken. Jouw gegevens die zijn opgeslagen middels het digitaal aanmeldingsformulier worden voor de duur van een jaar bewaard. Daarna worden jouw gegevens verwijderd.
 • Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar linda@feelwelles.nl onder vermelding van ‘Verzoek persoonlijke gegevens’. Los van voorgaande heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Hoe beveiligt Feel Welles mijn persoonsgegevens?

Feel Welles neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Feel Welles via linda@feelwelles.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Feel Welles verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Wijzingen van de privacyverklaring

Feel Welles heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op te hoogte te blijven van de manier waarop Feel Welles met jouw persoonsgegevens omgaan is het raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Cookies of vergelijkbare technieken die Feel Welles gebruikt

Deze website gebruikt alleen anonieme (zonder IP-adres) Google Analytics cookies om het bezoek te meten. Als je niet wilt dat de website cookies opslaat, kun je dat zelf via de instellingen van jouw internetbrowser wijzigen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Feel Welles maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies, die benodigd zijn voor een goede werking van de website.
 • Feel Welles maakt gebruik van cookies voor webanalyse service (zoals Google Analytics). Via deze cookies ontvangt Feel Welles inzage in het bezoek aan de website. Het gaat om informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Met deze informatie kan Feel Welles de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Lees het privacybeleid van Google.

Lees het privacybeleid van Google Analytics.